ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ART & SCIENCE DAYS 2017 - 2018