ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ART & SCIENCE 2019