ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2019 - 2020

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2019 - 2020

Η παρούσα δήλωση δεν κατοχυρώνει τη θέση του συμμετέχοντα στο πρόγραμμα.

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σε κάποιο Ειδικό Πρόγραμμα - Ακαδημία Αθλητισμού θα πρέπει απαραίτητα:
- Να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά η Δήλωση Ενδιαφέροντος.
- Να καταβληθεί το ποσό των 100 €, έναντι προκαταβολής έως 30/08/2019.
- Να υποβληθεί υπογεγραμμένη η Δήλωση Εγγραφής.

Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

Η ολοσχερής εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 31/10/2019.

Μετά την κατάθεση της προκαταβολής και την υποβολή της Δήλωσης Εγγραφής ο μαθητής εντάσσεται στο πρόγραμμα μετά από 5 εργάσιμες ημέρες.

Τα προγράμματα αρχίζουν στις 11/09/2019 και λήγουν στις 15/06/2020.
Τα προγράμματα ARKKI και Ρομποτική ξεκινούν 01/10/2019 και λήγουν με την ολοκλήρωση του κύκλου συνεδριών τους.
Τα τμήματα θα λειτουργήσουν, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών.

Σε περίπτωση που η εξόφληση δεν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31/10/2019 διακόπτεται αυτόματα η συμμετοχή του μαθητή στο πρόγραμμα.
H οικειοθελής διακοπή από το Ειδικό Πρόγραμμα - Ακαδημία Αθλητισμού θεωρείται έγκυρη, σε οποιονδήποτε λόγο κι εάν οφείλεται, μόνο εφόσον δηλωθεί ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη Δήλωση Διακοπής Συμμετοχής.
Αν δεν τηρηθεί η ως άνω υποχρεωτική διαδικασία, η διακοπή θεωρείται ότι δεν υφίσταται. Σε κάθε περίπτωση για διακοπή μετά τις 31/10, ο γονέας επιβαρύνεται με ολόκληρο το ποσό συμμετοχής.