ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2020 - 2021

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2020 - 2021

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Β’, Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και Α’, Β’, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00