ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2020 - 2021

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2020 - 2021

Κυριακή, 10 Μαΐου 2020 και ώρα 09:00