ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2020 - 2021

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2020 - 2021

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 09:30 - 13:00