ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARKKI & ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2019 - 2020

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARKKI & ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2019 - 2020

Η παρούσα δήλωση δεν κατοχυρώνει τη θέση του συμμετέχοντα στο πρόγραμμα.

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σε κάποιο Ειδικό Πρόγραμμα θα πρέπει απαραίτητα:
- Να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά η Δήλωση Ενδιαφέροντος.
- Να καταβληθεί εφάπαξ το ποσό του κόστους συμμετοχής.
- Να υποβληθεί υπογεγραμμένη η Δήλωση Εγγραφής.

Τo πρόγραμμα Arkki αρχίζει στις 16/01/2020 και λήγει με την ολοκλήρωση των 17 μαθημάτων του κύκλου.

Το πρόγραμμα Θεατρικό Εργαστήρι αρχίζει στις 18/01/2020 και λήγει στις 13/06/2020.

Τα τμήματα θα λειτουργήσουν, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών.

H οικειοθελής διακοπή από το Ειδικό Πρόγραμμα θεωρείται έγκυρη, σε οποιονδήποτε λόγο κι εάν οφείλεται, μόνο εφόσον δηλωθεί ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη Δήλωση Διακοπής Συμμετοχής.
Αν δεν τηρηθεί η ως άνω υποχρεωτική διαδικασία, η διακοπή θεωρείται ότι δεν υφίσταται.