ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ART & SCIENCE 2020

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ART & SCIENCE 2020

Όλα τα προγράμματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις Γυμνασίου / Λυκείου και ώρα 09:00 - 13:00.

Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι δωρεάν και απευθύνονται σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως του σχολείου φοίτησής τους.

Η μετακίνηση γίνεται με ευθύνη γονέα/κηδεμόνα.