ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2021 - 2022

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2021 - 2022

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Β’, Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και Α’, Β’, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 09:00