ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARKKI 2020 - 2021

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARKKI 2020 - 2021

Η παρούσα δήλωση δεν κατοχυρώνει τη θέση του συμμετέχοντα στο πρόγραμμα.

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στο Εξωσχολικό Πρόγραμμα θα πρέπει απαραίτητα:
- Να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά η Δήλωση Ενδιαφέροντος.
- Να καταβληθεί εφάπαξ το ποσό του κόστους συμμετοχής.
- Να υποβληθεί υπογεγραμμένη η Δήλωση Εγγραφής.

Τo πρόγραμμα Arkki αρχίζει στις 28/01/2021 και λήγει με την ολοκλήρωση των 14 μαθημάτων του κύκλου.

Τα τμήματα θα λειτουργήσουν, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών.

H οικειοθελής διακοπή από το Εξωσχολικό Πρόγραμμα θεωρείται έγκυρη, σε οποιονδήποτε λόγο κι εάν οφείλεται, μόνο εφόσον δηλωθεί ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη Δήλωση Διακοπής Συμμετοχής.
Αν δεν τηρηθεί η ως άνω υποχρεωτική διαδικασία, η διακοπή θεωρείται ότι δεν υφίσταται.