ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ART & SCIENCE WEBINARS 2021

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ART & SCIENCE WEBINARS 2021

Για την ασφαλή έναρξη των μαθημάτων τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και ώρα 10:00 - 13:00.

Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι δωρεάν και απευθύνονται σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως του σχολείου φοίτησής τους.