ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2022 - 2023

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2022 - 2023

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Β’, Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και Α’, Β’, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 09:00