ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2024

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2024

Για να γίνει εγγραφή στο πρόγραμμα θα πρέπει απαραίτητα:
(α) Να συμπληρωθεί η Δήλωση Ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά.
(β) Να υποβληθεί υπογεγραμμένη η Δήλωση Εγγραφής
(γ) Να εξοφληθεί το συνολικό ποσό συμμετοχής εφάπαξ έως τις 01/06/2024.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη συμμετοχή, υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά η Δήλωση Διακοπής Συμμετοχής το αργότερο 5 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή θα παρακρατείται ποσοστό 50% από το συνολικό οφειλόμενο ποσό. Σε περίπτωση μη προσήκουσας ή εκπρόθεσμης δήλωσης υπαναχώρησης παρακρατείται όλο το οφειλόμενο ποσό.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοσχερούς ολοκλήρωσης της εγγραφής τα Εκπαιδευτήρια έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή του μαθητή στο πρόγραμμα.